0
kw
moc instalacji
0
LAT
gwarancji
0
LAT
CZAS ZWROTU KOSZTÓW

Zamień koszty na oszczędności

korzystając z 25% ulgi podatkowej

Dynamiczna modernizacja i powstawanie coraz nowocześniejszych gospodarstw rolnych przekłada się na większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. To pozytywne zjawisko, które wymaga innowacyjnych i przemyślanych rozwiązań pod wieloma względami, także w kwestii zapewnienia stałych i nieprzerwanych dostaw prądu, ponieważ, to własnie od energii elektrycznej zależne są zyski i prawidłowe funkcjonowanie gospodarstw rolnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarstw rolnych, planowane są różnorodne inicjatywy, które mają na celu wspieranie i ułatwianie rolnikom instalacji własnych elektrowni słonecznych. Aktualnie każde gospodarstwo rolne ma możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości 25%, na co wskazuje art. 13 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym:

Rolnik lub hodowca, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków (w tym budowę instalacji fotowoltaicznej), ma prawo skorzystać z 25% ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty.

Powyższy zapis wskazuje, iż właściciel gospodarstwa rolnego:

  • po zamontowaniu instalacji PV może odliczyć 1/4 poniesionych kosztów od należnego podatku rolnego,
  • otrzyma ulgę w wysokości 25% po zakończeniu inwestycji na podstawie złożonego wniosku i stosownej dokumentacji poniesionych rachunków.

Fotowoltaika jako
długofalowe rozwiązanie

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania, które pozwalają ograniczyć koszty ponoszone na energię elektryczną. Coraz częściej firmy, osoby fizyczne i gospodarstwa rolne decydują się na montaż instalacji PV, które pozwalają na uniezależnienie się od podwyżek cen prądu, a także na budowanie EKO wizerunku, który wskazuje, iż przedsiębiorstwo jest przyjazne środowisku.

Zamontowana instalacja PV to długookresowa inwestycja, która sprawnie pełni funkcję Elektrowni Słonecznej przez okres od 25 do 30 lat! To nowoczesneenergooszczędne rozwiązanie pozwalające na uniezależnienie się od podwyżek i wahań cen energii elektrycznej!

Inwestuj w swoje gospodarstwo, nie w rachunki za prąd!

Ulga inwestycyjna dla rolników

to warto wiedzieć:

Komu przysługuje ulga inwestycyjna?

Ulga inwestycyjna na zakup i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej przysługuje podatnikom podatku rolnego, jak osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami gruntów,
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
  • jednostkami samorządu terytorialnego.

Przykład:

Inwestor zdecydował się na montaż instalacji PV o wartości 40 000 zł. Oznacza to, iż właściciel gospodarstwa rolnego będzie mógł skorzystać z 25% ulgi na inwestycję w wysokości 10 000 zł (40 000 x 25% = 10 000). Maksymalny okres, w którym może on rozliczać opisywaną ulgę, to 15 lat. W sytuacji, gdy inwestor płacił roczny podatek rolny w wysokości 1000 zł, przez 10 lat nie poniesie on kosztów z tytułu należnego podatku rolnego.

Ważne informacje:

  • osobą decydującą o przyznaniu ulgi inwestycyjnej jest wójt, burmistrz, prezydent,
  • inwestycja związana z budową instalacji PV musi być zrealizowana w gminie, w której są położone grunty rolne,
  • ulga nie zostanie przyznana, jeśli budowa instalacji PV została sfinansowana kredytami, dotacjami czy pożyczkami ze środków publicznych.

Zostań właścicielem elektrowni słonecznej!

Zredukuj koszty utrzymania i produkcji w Twoim gospodarstwie do minimum dzięki fotowoltaice! Przeanalizujemy Twoje potrzeby i pomożemy w wyborze oraz instalacji optymalnego zestawu PV dla Twojego gospodarstwa. Dzięki tzw. zielonej energii, jaką jest m.in. prąd pozyskiwany przy pomocy paneli fotowoltaicznych, nie tylko zmniejszysz koszty ponoszone na rachunki, ale także przyczynisz się do zmniejszenia emisji CO2. Fotowoltaika to inwestycja i korzyść dla Ciebie, społeczeństwa oraz przyrody. To wszystko sprawia, że opłacalność fotowoltaiki jest nie do podważenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Chcesz zapytać o więcej szczegółów dotyczących instalacji fotowoltaicznej 50KW?
Skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego:

Formularz kontaktowy

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
DLA ROLNIKÓW