Nowy rządowy program „Mój Prąd” jest skierowany do gospodarstw domowych. Głównym celem projektu jest dofinansowanie dla nowych instalacji systemów fotowoltaicznych kwotą 5 tys. zł. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące powstałej inicjatywy w stronę instalacji PV.

Data rozpoczęcia programu – Mój Prąd

Program, zgodnie z danymi ministerstwa środowiska rozpocznie się na koniec sierpnia 2019 roku. Jednakże terminem kwalifikacji kosztów, jest 23 lipca 2019 roku. Oznacza to, iż w projekcie mogą wziąć udział także te instalacje, które zostały zakupione po 22 lipca br., a których przyłącze zostało zamontowane po oficjalnych uruchomieniu programu – “Mój Prąd”.

Kto może wziąć udział w programie?

Projekt jest zorientowany na gospodarstwa domowe, natomiast beneficjentami będą mogły zostać tylko osoby fizyczne.

Jaka będzie maksymalna dotacja z projektu?

Wysokość bezzwrotnej dotacji z programu „Mój Prąd” będzie mogła pokryć maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji PV, jednakże nie będzie mogła przekroczyć 5 tys. zł.

Na co dokładnie można przeznaczyć finanse z programu?

Pieniądze otrzymane z inicjatywy „Mój Prąd” będą mogły zostać przeznaczone na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Dokładnie na: panele PV, inwerter, okablowanie.

Czy każda osoba, która się zgłosi otrzyma dofinansowanie?

Na program została wyznaczona kwota 1 mld zł, a dotacje będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń.

Skąd pobrać wniosek o dotację i gdzie go złożyć?

Na chwilę obecną wnioski nie są jeszcze dostępne. Należy sprawdzać stronę internetową NFOŚiGW – www.nfosigw.gov.pl. Dokument trzeba będzie składać w formie papierowej, co wiąże się z osobistym dostarczeniem wniosku do siedziby NFOŚiGW lub wysłaniem go pocztą / kurierem.

Jakie dokumenty trzeba będzie złożyć w ramach programu?

Osoby starające się o dotację, będą musiały spełnić warunki programu oraz przedstawić faktury za instalację PV, jak i umowę z zakładem energetycznym na wymianę licznika na licznik dwukierunkowy.

Tags: